BĄDŹMY RAZEM (XIII)
ŚWIATOWE DNI AUTYZMU – LUBLIN 2023
VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

Rewalidacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – założenia teoretyczne a rzeczywistość przedszkolna i szkolna

22 marzec 2023 r.

 

Rejestracja do 30.05.2023

Informacje i zapisy: autyzm2023.wsei.lublin.pl

Cena 350 zł

Informacje o uczestniku

dotyczy studentów
dotyczy studentów
dotyczy studentów

Opłatę za konferencję/warsztat należy wpłacać na konto Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty internetowego zarejestrowania się. Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

mBank o/Lublin Nr konta: 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

z dopiskiem Konferencja/Warsztat - Autyzm/imię i nazwisko uczestnika

Uwaga ! Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń

This form was created by ChronoForms